Ακρορριζεκτομή

Τα δόντια τα οποία έχουν μεγάλη καταστροφή λόγω τερηδόνας χρειάζονται ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) καθώς το εσωτερικό τους (πολφός) έχει μολυνθεί. Στόχος της ενδοδοντικής θεραπείας είναι να απομακρυνθούν τα μικρόβια και η μολυσμένη οδοντική ουσία και να αποκατασταθεί το δόντι.

Κάποιες φορές όμως για διάφορους λόγους δεν είναι δυνατή η τέλεια ενδοδοντική θεραπεία του δοντιού με αποτέλεσμα να παραμένουν μικρόβια στο κάτω μέρος του δοντιού (ακρορρίζιο) και να διατηρούν την υπάρχουσα μόλυνση. Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η επανάληψη της θεραπείας του δοντιού. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η εκ νέου θεραπεία του δοντιού οπότε και πρέπει να παρέμβουμε χειρουργικά.

Η χειρουργική θεραπεία (ακρορριζεκτομή) διενεργείται με την πραγματοποίηση τομής στα ούλα στο σημείο που βρίσκεται το κατώτερο σημείο του δοντιού και η φλεγμονή. Καθαρίζουμε καλά το οστό από τους φλεγμονώδεις ιστούς, κόβουμε το ακρορρίζιο του δοντιού που είναι μολυσμένο και κάποιες φορές κάνουμε έμφραξη στο κάτω μέρος της ρίζας ώστε να κλείσουμε ερμητικά το ριζικό σωλήνα του δοντιού.