Γναθοπροσωπικές λοιμώξεις

Γναθοπροσωπικές λοιμώξεις είναι οι λοιμώξεις που εκδηλώνονται στη γναθοπροσωπική χώρα, και στην πλειονότητά τους προέρχονται από τα δόντια. Τα κυριότερα αίτια πρόκλησης των γναθοπροσωπικών λοιμώξεων είναι τα δόντια με νεκρό πολφό, η περιστεφανίτιδα λόγω κάποιου ημιέγκλειστου φρονιμήτη, οι εξαγωγές δοντιών, κύστεις οι οποίες επιμολύνθηκαν κ.ά.

Οι γναθοπροσωπικές λοιμώξεις εκδηλώνονται με τοπικά συμπτώματα όπως ο πόνος, το πρήξιμο, η εκροή πύου, η κινητικότητα των δοντιών αλλά και με γενικά συμπτώματα όπως ο πυρετός, η κακουχία, η ανορεξία κ.ά. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από μέρους του ασθενούς καθώς οι λοιμώξεις αυτές αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, είναι δυνατόν να επεκταθούν σε παρακείμενους χώρους και να οδηγήσουν σε καταστάσεις επικίνδυνες για τη ζωή του.

Η θεραπεία των γναθοπροσωπικών λοιμώξεων περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της οξείας φάσης με διάνοιξη του αποστήματος για την παροχέτευση του πύου καθώς και χορήγηση των απαραίτητων αντιβιοτικών. Μετά την ανακούφιση του ασθενούς είναι απαραίτητη η θεραπεία του υπεύθυνου δοντιού ή της αιτίας η οποία προκάλεσε τη λοίμωξη.