Είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν οι φρονιμίτες μου;

Οι φρονιμίτες δεν πρέπει να αφαιρούνται σε κάθε ασθενή αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις. Σε κάθε περίπτωση ο ασθενής θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον οδοντίατρό του προκειμένου αυτός να κρίνει την αναγκαιότητα της εξαγωγής τους.