Εμφυτεύματα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι κατασκευές από τιτάνιο ή άλλο υλικό (π.χ. κεραμικό υλικό) που έχουν το σχήμα της ρίζας ενός δοντιού. Η χρήση τους ξεκίνησε το 1950 και πλέον έχουν ευρεία εφαρμογή στην οδοντιατρική για την αποκατάσταση ενός ή περισσοτέρων δοντιών στο στόμα.

Η μέθοδος βασίζεται στις αρχές της οστεοενσωμάτωσης. Το τιτάνιο είναι μέταλλο που όταν τοποθετείται με κατάλληλες μεθόδους μέσα στο οστό, επιτρέπει την εναπόθεση νέου οστού σε στενή επαφή με την επιφάνεια του εμφυτεύματος. Αυτό δημιουργεί ισχυρό δεσμό του εμφυτεύματος με το κόκαλο (οστεοενσωμάτωση) και του επιτρέπει να δέχεται δυνάμεις και να λειτουργεί όπως το φυσικό δόντι.

Τι συμβαίνει αν χάσω ένα δόντι;

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απώλεια των δοντιών είναι ο περιορισμός της ικανότητας μάσησης, η μετακίνηση των γειτονικών δοντιών, ο πόνος αλλά και πολλά αισθητικά προβλήματα (μη ελκυστικό χαμόγελο, μειωμένη αυτοπεποίθηση). Άμεσο επακόλουθο της απώλειας των δοντιών είναι η απώλεια του οστού που στηρίζει τα δόντια, με αποτέλεσμα τη σταδιακή ατροφία των γνάθων και τις αισθητικές αλλαγές στο πρόσωπο.

Πως αντικαθίσταται το δόντι που έχασα;

Παραδοσιακά τα δόντια που χάνονται αντικαθίστανται με γέφυρες καθώς και ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες. Για την τοποθέτηση της γέφυρας όμως απαιτείται ο τροχισμός των διπλανών δοντιών ενώ η αποκατάσταση με οδοντοστοιχίες μπορεί να δημιουργήσει τραύματα και δυσκολίες στη μάσηση και την ομιλία.

Τα εμφυτεύματα αποτελούν εναλλακτική λύση για την αποκατάσταση των ελλειπόντων δοντιών και πλεονεκτούν έναντι των παραδοσιακών λύσεων καθώς:

Α) Δεν απαιτούν τον τροχισμό των διπλανών δοντιών.

Β) Εμποδίζουν την περαιτέρω απώλεια οστού.

Γ) Βοηθούν τους ασθενείς οι οποίοι φέρουν ολική η μερική οδοντοστοιχία να αποκτήσουν μια πιο σταθερή οδοντοστοιχία ή μια ακίνητη εργασία.

Δ) Βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που τα φέρουν.

Ε) Έχουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.

Πώς τοποθετούνται τα εμφυτεύματα;

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται, τις περισσότερες φορές, με τοπική αναισθησία. Τα σύγχρονα τοπικά αναισθητικά προσφέρουν σίγουρη, σε βάθος και σε διάρκεια, αναισθησία και δεν είναι καθόλου επιβαρυντικά για την γενική υγεία καθιστώντας έτσι την όλη διαδικασία απολύτως ανώδυνη και ασφαλή. Η διάρκεια εξαρτάται βέβαια από τον αριθμό των εμφυτευμάτων, σε κάθε περίπτωση πάντως η ταλαιπωρία του ασθενή είναι μικρότερη από αυτήν σε αντίστοιχης διάρκειας κλασσικές οδοντιατρικές πράξεις.

Ο επεμβαίνων δημιουργεί στο κόκκαλο κατάλληλες υποδοχές μέσα στις οποίες τοποθετεί τα εμφυτεύματα και συνήθως στη συνέχεια τα καλύπτει κλείνοντας τα ούλα. Τα εμφυτεύματα συνήθως παραμένουν στη γνάθο 3-4 μήνες προκειμένου να ενωθούν με το οστό που τα περιβάλλει. Μετά την πάροδο αυτής της περιόδου τα εμφυτεύματα αποκαλύπτονται και αρχίζει η κατασκευή της προσθετικής εργασίας που θα στηρίζουν.

Πόσα εμφυτεύματα χρειάζομαι;

Δεν είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί ένα εμφύτευμα για κάθε δόντι που έχει χαθεί. Τόσο στην άνω όσο και στην κάτω γνάθο είναι δυνατόν να αντικατασταθούν όλα τα δόντια με μια ολική επένθετη οδοντοστοιχία που στηρίζεται σε 2 έως 4 εμφυτεύματα. Αν βέβαια θέλουμε μια ακίνητη εργασία ο αριθμός των εμφυτευμάτων θα πρέπει να αυξηθεί. Βέβαια κάθε ασθενής είναι μοναδικός και αντιμετωπίζεται ξεχωριστά προκειμένου να αποφασιστεί ο ακριβής αριθμός εμφυτευμάτων που χρειάζεται για να καλυφθούν οι ανάγκες του.


Τι χρόνο ζωής έχουν τα εμφυτεύματα;

Διάφορες επιστημονικές μελέτες δείχνουν πως τα οδοντικά εμφυτεύματα έχουν ποσοστά επιτυχίας πάνω από 95% ακόμη και μετά από 30 χρόνια χρήσης. Παρόλα αυτά υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία τους όπως η καλή στοματική υγιεινή, οι τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο και ο συχνός επανέλεγχος. Το κάπνισμα καθώς και η άσκηση υπερβολικής πίεσης (π.χ. με το σφίξιμο των δοντιών) είναι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται ή να ελέγχονται.