Τι είναι ο χειρουργός στόματος;

Χειρουργός στόματος είναι ο οδοντίατρος ο οποίος μετά τη λήψη του βασικού πτυχίου της οδοντιατρικής έχει ειδικευθεί στην παθολογία και εγχειρητική της στοματικής κοιλότητας, δηλαδή τη μελέτη των εγχειρητικών τεχνικών και της παθολογίας των νοσημάτων που η αντιμετώπισή τους πραγματοποιείται με χειρουργική επέμβαση εντός των ανατομικών ορίων της στοματικής κοιλότητας. Αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη χειρουργική εξαγωγή φρονιμητών καθώς και την τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων καθώς και διεξαγωγή αναπλαστικών τεχνικών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης η Χειρουργική Στόματος αποτελεί ξεχωριστή ειδικότητα όπως η Ορθοδοντική και η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική. Η εκπαίδευση μετά την αποφοίτηση από την Οδοντιατρική Σχολή είναι τριετής (full time) ενώ για τη λήψη της ειδικότητας είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία για ένα χρόνο ως γενικός οδοντίατρος.

Στην Ελλάδα η Στοματική Χειρουργική αποτελεί κλινική εξειδίκευση της Οδοντιατρικής. Στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης η εξειδίκευση είναι τριετής (full time) και οδηγεί στην απόκτηση τίτλου «Κλινικής εξειδίκευσης στην Οδοντοφατνιακή Χειρουργική».

Στο πανεπιστήμιο Αθηνών η μετεκπαίδευση είναι διετής και οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου μετεκπαίδευσης στην «Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση στη Στοματική Χειρουργική».

Για περισσότερες πληροφορίες, χρήσιμα links: