Το Σάββατο 02/12/2017 ο ιατρός παρακολούθησε σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Μεσσηνίας σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σε θεωρητικό επίπεδο για την εφαρμογή της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) σε ενήλικες κυρίως…
Η οστεονέκρωση των γνάθων από ακτινοβολία αποτελεί μια σοβαρή επιπλοκή σε άτομα τα οποία έχουν λάβει ακτινοβολία για τη θεραπεία ογκολογικών νοσημάτων. Το πεδίο αυτό αποτέλεσε αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του ιατρού. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της…