Η ασθενής Κ. Π. προσήλθε στο ιατρείο μας προκειμένου να αποκαταστήσει τα ελλείποντα δόντια στην άνω και κάτω γνάθο . Το ιατρικό της ιστορικό ήταν ελεύθερο. Τα δόντια 16 και…
Ο ασθενής Α.Π. προσήλθε στο ιατρείο μας για προσθετική αποκατάσταση στην κάτω γνάθο. Το ιατρικό του ιστορικό ήταν ελεύθερο. Στην κάτω γνάθο έφερε μερική οδοντοστοιχία για διάστημα μεγαλύτερο των 10…
Ο ασθενής Α. Ρ. προσήλθε στο ιατρείο μας προκειμένου να αποκαταστήσει το δόντι του στο δεξιό ημιμόριο της άνω γνάθου. Το ιατρικό του ιστορικό ήταν ελεύθερο. Ο πρώτος προγόμφιος (14)…
Ο ασθενής Ι. Κ. προσήλθε στο ιατρείο μας προκειμένου να αποκτήσει μια μόνιμη αποκατάσταση στην κάτω γνάθο. Ο ασθενής είχε ελεύθερο ιατρικό ιστορικό. Στην κάτω γνάθο φορούσε μερική οδοντοστοιχία για…